پوستر منظومه شمسی
100,000 ریال

پوسترمنظومه شمسیفارسی..

پوستر خورشید
100,000 ریال

پوسترخورشیدجنس :مقوای ۱۴۰ گرمی به همراه یو وی براقخورشید یکی از ستارگان کهکشان راه شیری و تنها ستاره..

پوستر زمین
100,000 ریال

پوسترزمین..

پوستر ماه
100,000 ریال

پوسترماه..

پوستر عطارد (تیر)
100,000 ریال

پوستر عطارد (تیر)..

پوستر زهره  (ناهید)
100,000 ریال

پوستر زهره (ناهید)..

پوستر مریخ (بهرام )
100,000 ریال

پوستر مریخ (بهرام )..

پوستر مشتری (برجیس)
100,000 ریال

پوستر مشتری (برجیس)..

پوستر زحل (کیوان)
100,000 ریال

پوستر زحل (کیوان)..

پوستر اورانوس
100,000 ریال

پوستر اورانوس ..

پوستر نپتون
100,000 ریال

پوستر نپتون..

پوستر دنباله دار مک نات
100,000 ریال

پوستر دنباله دار مک نات..

پوستر فهرست اجرام مسیه
100,000 ریال

پوستر فهرست اجرام مسیه..

پوستر سحابی جبار
100,000 ریال

پوستر سحابی جبار..

پوستر سحابی خرچنگ
100,000 ریال

پوستر سحابی خرچنگ..

پوستر سحابی سه پاره
100,000 ریال

پوستر سحابی سه پاره..

پوستر سحابی سر اسب
100,000 ریال

پوستر سحابی سر اسب..

پوستر سحابی حلقه
100,000 ریال

پوستر سحابی حلقه ..

پوستر سحابی رزت ( گل سرخ )
100,000 ریال

پوستر سحابی رزت ( گل سرخ )..

پوستر سحابی هلیکس
100,000 ریال

پوستر سحابی هلیکسسحابی هلیکس یا چشم خداسحابی هلیکس Helix Nebula یا NGC 7293 در فاصله حدود ۷۰۰ سال نو..

پوستر سحابی  شاه تخته (کارینا)
100,000 ریال

پوستر سحابی  شاه تخته (کارینا)..

پوستر خوشه پروین
100,000 ریال

پوستر خوشه پروین   این خوشه ستاره از بیش از صدها ستاره تشکیل شده اما هفت ستاره اصلی آ..

پوستر عمق آسمان در صورت فلکی جبار
100,000 ریال

پوستر عمق آسمان در صورت فلکی جبار..

پوستر میدان بسیار دور دست هابل
100,000 ریال

پوستر میدان بسیار دور دست هابل..

پوستر کهکشان بزرگ امراه المسلسله
100,000 ریال

پوستر کهکشان بزرگ امراه المسلسلهكهكشان آندروميدا، يك كهكشان بزرگ مارپيچي در صورت فلكي آندروميدا است...

نمايش 1 تا 25 از 37 (2 صفحه)