نقشه ایران

نقشه ایران

کشور ایران   با ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع وسعت و بر اساس آخرین تقسیمات اداری دارای ۳۱ استان 446 شهرستان 1091 بخش و 1274 شهر ،2625 دهستان می باشد . 

نقشه های جغرافیایی گیتاشناسی نوین در ابعاد مختلف با توجه به اندازه کاغذ های مرسوم  چاپ ( ۷۰*۱۰۰) تهیه می شوند.  و به صورت سفارش به ابعاد دلخواه شما قابل تغییر هستند.

ابعاد نقشه های موجود ۷۰*۱۰۰ -- ۱۰۰*۱۴۰-- ۱۷۵*۲۰۰  سانتیمتر می باشد.

هر چه ابعاد نقشه بزرگ تر باشد مقیاس نقشه کوچک تر میشود  اطلاعات و عوارض جغرافیایی آن بیشتر است .

برای مثال نقشه ای با مقیاس  : ۱:۱.۰۰۰.۰۰۰ اطلاعات بیشتری نصبت به نقشه ای با  مقیاس ۱:۲،۲۵۰،۰۰۰  را دارا است.


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

نقشه, ایران