شرایط و نحوه ارسال محصولات

برنامه بازاریابی

برنامه بازاریابی انتشارات جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی نوین یک امکان رایگان بوده که کاربران را قادر می سازد تا با قرار دادن لینک یا لینک ها در وب سایت خود به تبلیغ انتشارات جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی نوین یا کالاهای آن پرداخته و از آن کسب درآمد کنند. با خرید کالاها توسط خرید کنندگان توسط لینک شما کمیسیونی (درصدی از فروش) به شما پرداخت می شود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر 5% می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ یا به شرایط بازاریابی ما مراجعه نمایید.