جغرافیا علم شناخت محیط پیرامون ماست و نقشه ابزاری برای شناخت بهترآن.

در یک تعریف ساده می توان نقشه را تصویر کوچک شده تخت، از عوارض سطح زمین یا کرات آسمانی دیگر است که به یک تناسب کوچک شده باشد و بر روی کاغذ ترسیم یا چاپ شده است.

امروزه نقشه های به صورت های گوناگونی در دسترس عموم قرار دارند و کاربر انها تغییر کرده است، معمولا نقشه خوانی یک مهارت فردی است که با آموزش و یا علاقه مندی فرد ایجاد می شود، ولی امروزه ابزار های هوشمند توانسه است نقشه خوانی و مسیر یابی را برای تمامی کاربران ساده کند ولی این سادگی باعث از دست رفتن بسیاری از جزییات می شود و نقشه خوان ها برای سرعت بیشتر انتقال اطلاعات خیلی از عوارض را خلاصه میکنند و تمرکز انها بر مسیر یابی است در صورتی که نقشه های انواع مختلف و کاربرد های مختلف دارند که بعد ها به آنها با اشاره خواهیم کرد.