نقشه های سفارشی آن دسته از نقشه هایی هستند که توسط کاربر و با توجه به موضوع مورد بررسی شخصی سازی می شوند، برای مثال شما میتوانید محدوده مورد مطالعه ، نقاط مورد نظر و خطوط مورد مطالعه را در آن با رنگ و علایم خاص خودتان مشخص کنید .

نقشه پهنه بندی یکی از انوع نقشه های سفارشی می باشد که با توجه به اطلاعات خامی که توسط کاربر به نقشه نگار داده شده است ترسیم و قابل بهره برداری می شود.

 

 

همچنین در نقشه های ویژه امکان استفاده از خطوط اختصاصی (line) می باشد که یک نمونه از آن را در نقشه زیر مشاهده میفرماید.

در نوع دیگر نقشه های ویژه همچنین میتوان نقاط مورد نظر کاربر (point) با رنگ بندی های موضوعی و مورنظر سفارش دهنده قابل نقطه گذاری می شود. 

در نقشه زیر که به سفارش بانک ملی است شعب این بانک با دسته بندی مورد نظر کاربر علامت گذاری شده است.