شرایط و نحوه ارسال محصولات

تماس با ما

آدرس ما

انتشارات جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی نوین
انتشارات جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی نوین
تهران : میدان هفت تیر - ابتدای خیابان کریم خان زند - شماره 17
کدپستی: 1585917714
info@gitashenasi.com

No. 17, Karimkhan-e- Zand Avenue, Tehran-Iran
Postal Code: 1585917714, Phone: (+9821)88342378-82, Fax: 88841422
info@gitashenasi.com
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
021-88342378-82

فکس
021-88841422
ساعات کاری
شنبه الی چهارشنبه ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر

به علت شیوع بیماری کرونا ساعت کاری گیتاشناسی به 9 صبح الی 3 بعد از تغییر کرده است.

فرم تماس با ما