شرایط و نحوه ارسال محصولات

مهندس عباس جعفری

وی متولد سوم خرداد 1312 در تهران است و تحصیلات ابتدایی و دبیرستان خود را در شهر تهران به پایان رسانیده، سپس وارد دانشکده‌ی افسری ارتش شد و در مهر ماه سال 1334 از دانشکده‌ی مزبور و در پی آن در سال 1335 از دانشکده‌ی مهندسی ارتش فارغ‌التحصیل شده است.
سراسر دوره‌ی خدمتش را در اداره‌ی جغرافیایی ارتش که بعدها به سازمان جغرافیایی کشور موسوم شد، گذرانیده و برای کسب تخصص نقشه‌برداری از سال 1335 تا 1337 در دانشکده‌ی نقشه‌برداری ایران به تحصیل اشتغال داشته و موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس مهندسی نقشه‌برداری شده است. پس از پایان این دوره برای کسب تخصص به دوره‌ی یک‌ساله‌ی دانشکده‌ی نقشه‌برداری آمریکا (ایالت ویرجینیا) رهسپار شد و در سال 1350 در ادامه‌ی تکمیل دوره‌های تخصصی و آشنایی با فن‌آوری‌های جدید نقشه‌برداری در دانشکده‌ی نقشه‌برداری انگلستان (برکشایر) به مدت 3 سال به تحصیل پرداخته است. در سال 1358 پس از 27 سال خدمت بازنشسته شد و با فرصت بیش‌تر به فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی در زمینه‌ی تحصیلی و تخصصی خود پرداخته است. از 1352 تا 1382 به تدریس نقشه‌برداری راه و ساختمان در دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و نقشه‌برداری معدن در دانشکده‌ی علوم زمین همان دانشگاه مشغول بوده و مدت کوتاهی در دانشگاههای تهران  و کاشان نیز به تدریس نقشه‌برداری اشتغال داشته است و هم‌اکنون فعالیت‌های فرهنگی ایشان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مؤسسه‌ی گیتاشناسی متمرکز است. در فرهنگستان در بخش واژه گزینی علوم جو و جغرافیا و زمین‌شناسی عضویت دارد و در طی فعالیتش در مؤسسه‌ی دانش گستر سرپرستی واحد جغرافیایی را عهده‌دار بوده است که منجر به انتشار دوره‌ی 18 جلدی دانشنامه‌ی دانش‌گستر گردیده است. در مؤسسه‌ی گیتاشناسی فعالیت وی در زمینه‌ی تألیف و ترجمه‌ی کتاب‌های مربوطه بوده و کلاً منجر به انتشار جدود 20 جلد کتاب در زمینه‌های نقشه‌برداری و جغرافیا و غیره شده است. فهرست چند نمونه از آن‌ها به شرح زیر است:

•    1. تاکئومتری، انتشارات سازمان جغرافیایی کشور، 1349
•    2. تعاریف و مختصات نجومی، انتشارات سازمان جغرافیایی کشور، 1348
•    3. ژئو دزی برای همه (ترجمه)، انتشارات سازمان جغرافیایی کشور، 1345
•    4. پیمایش الکترونیکی با تله رومتر MRA3 (تألیف)، انتشارات سازمان جغرافیایی کشور، 1353
•    5. ریاضیات در نقشه‌برداری (ترجمه)، انتشارات سازمان جغرافیایی کشور، 1356
•    6. نقشه‌خوانی (ترجمه)، انتشارات سازمان جغرافیایی کشور، 1356
•    7. نقشه‌برداری (تألیف)، دانشگاه ملی سابق (شهید بهشتی)، 1356
•    8. فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی (تألیف)، انتشارات مؤسسه گیتاشناسی، 1358
•    9. نقشه‌خوانی گیتاشناسی، انتشارات مؤسسه گیتاشناسی، 1359
•    10. شناسنامه‌ی جغرافیایی ایران (پژوهش و تألیف)، انتشارات مؤسسه گیتاشناسی، 1360
•    11. اکتشافات جغرافیایی در 3 جلد (ترجمه)، انتشارات مؤسسه گیتاشناسی، 1364 – 1363
•    12. کوهها و کوهنامه‌ی ایران (پژوهش و تألیف)، انتشارات مؤسسه گیتاشناسی، 1364
•    13. رودها و رودنامه‌ی ایران (پژوهش و تألیف)، انتشارات مؤسسه گیتاشناسی، 1366
•    14. زمین (ترجمه)، انتشارات مؤسسه گیتاشناسی، 1367
•    15. سرگذشت زمین (ترجمه)، انتشارات مؤسسه گیتاشناسی، 1367
•    16. نقشه‌برداری راه و ساختمان (ترجمه)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370
•    17. اطلس منظومه‌ی خورشیدی (ترجمه)، انتشارات مؤسسه گیتاشناسی، 1370
•    18. دایره‌المعارف جغرافیایی ایران (پژوهش و تألیف)، انتشارات مؤسسه گیتاشناسی، 1379
•    19. دانشنامه‌ی گیتاشناسی، دوره‌ی دو جلدی (ترجمه و تألیف)، انتشارات مؤسسه گیتاشناسی، 1389
•    20. دانستنی‌های ایران باستان در دست تهیه، انتشارات مؤسسه گیتاشناسی